E-learning platform

Dertien12 meets Huib Hoste

Architect Huib Hoste ontwierp het modernistisch huis met aanpalende diamantslijperij in 1927. Huis Billiet te Brugge is één van de eerste woningen waar Huib Hoste speelt met volumes in de gevelopbouw. Het spel van baksteenvolumes en betonvlakken geven de gevel een kubistisch karakter. Naast deze driedimensionaliteit zijn ook een uitgesproken kleurgebruik en het toepassen van nieuwe technieken en materialen zoals gewapend beton typische kenmerken voor Hoste. Architectuuratelier Dertien12 zocht tijdens de renovatie naar oplossingen om het beton van de diamantslijperij te herstellen.Dit projectbezoek is een samenwerking tussen NAV en FEBELCEM. De publicatie ‘Voorschrijven van beton’ kan u op de website van FEBELCEM raadplegen en downloaden of GRATIS in papierversie bestellen, net zoals alle andere bulletins.Meer weten over betondiagnose en -herstel? Bekijk de online infosessie via deze link 

Video toegevoegd op 1 juli 2020.

Stel hier jouw vraag

Jouw e-mailadres:
Vraag voor:
Je vraag:
Paswoord:

In samenwerking met:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.