E-learning platform
Beleidsfora: Bouwshift en Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

Aan de slag met ruimtelijke transformatie: strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De toelichting neemt je mee in de centrale opgave van het beleidsplan ruimte Vlaanderen om meer te doen met minder ruimte. Het waarom van deze ingezette transitie wordt geschetst. De betekenis ervan voor de architectenpraktijk enerzijds en de lokale vergunningenpraktijk anderzijds. Daarbij wordt het juridisch kader in beeld gebracht waarmee de gemeente als regisseur een ruimtelijk beleid kan voeren.

Video toegevoegd op 11 juni 2020.

Kathelijne Toebak

Beleidsmedewerker bij Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Departement Omgeving

Rob Ghyselen

Beleidsmedewerker bij Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Departement Omgeving

Stel hier jouw vraag

Jouw e-mailadres:
Vraag voor:
Je vraag:
Paswoord:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.