E-learning platform
Beleidsfora: Bouwshift en Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

Praktijkvoorbeeld - stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en stad Turnhout. Ruimtelijk functioneert de stadsregio als één geheel, als één daily urban system. De vier gemeenten werken samen aan een geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op stadsregionaal niveau.

Video toegevoegd op 11 juni 2020.

Ive Van Bouwel

Coördinator Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Stad Turnhout

Stel hier jouw vraag

Jouw e-mailadres:
Vraag voor:
Je vraag:
Paswoord:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.