E-learning platform

Beleidsfora: Bouwshift en Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven vermijden we dat we bijkomende ruimte innemen. De Vlaamse Overheid werkt daarom aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat een ‘Bouwshift’ wil bewerkstelligen. Het spreekt voor zich dat het inzetten op een verdicht, nieuw en slim ruimtegebruik een zeer grote taakstelling vormt voor de gehele bouwsector, en voor architecten in het bijzonder. Ook lokale besturen staan voor grote uitdagingen, namelijk de vertaling van de ambities van het BRV naar een beleidsvisie op lokaal niveau en de implementatie van deze visie bij de beoordeling van vergunningsaanvragen

Tijdens deze beleidsfora focussen we op de noodzakelijke nauwe samenwerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en in het bijzonder het principe van ‘Ruimtelijk Rendement’, tussen de doelgroepen van architecten en lokale besturen. We focussen op het kader waarbinnen beide aan de slag gaan. Aan de hand van concrete goede praktijkvoorbeelden willen we inspireren en de voeling met het principe Ruimtelijk Rendement verhogen.

Deze infosessie kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Inleiding

Julie Alboort

Coördinator studiedienst

NAV

bekijk video

Aan de slag met ruimtelijke transformatie: strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De toelichting neemt je mee in de centrale opgave van het beleidsplan ruimte Vlaanderen om meer te doen met minder ruimte. Het waarom van deze ingezette transitie wordt geschetst. De betekenis ervan voor de architectenpraktijk enerzijds en de lokale vergunningenpraktijk anderzijds. Daarbij wordt het juridisch kader in beeld gebracht waarmee de gemeente als regisseur een ruimtelijk beleid kan voeren.

Kathelijne Toebak

Beleidsmedewerker bij Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Departement Omgeving

Rob Ghyselen

Beleidsmedewerker bij Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Departement Omgeving

bekijk video

Praktijkvoorbeeld - stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en stad Turnhout. Ruimtelijk functioneert de stadsregio als één geheel, als één daily urban system. De vier gemeenten werken samen aan een geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op stadsregionaal niveau.

Ive Van Bouwel

Coördinator Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Stad Turnhout

bekijk video

Praktijkvoorbeeld - architecten

Architecten Erik Wieërs en Bart Verheyen lichten een drietal voorbeeldprojecten toe vanuit hun perspectief als architect.

Erik Wieërs

Architect

Collectief Noord

Bart Verheyen

Architect

Stramien

bekijk video

Onder je voeten ligt een wereld aan kansen

Hoe kunnen we meer duurzaam en kwalitatief gebruik van de ondiepe ondergrond binnen het bestaande ruimtebeslag stimuleren en op deze wijze innovatief bijdragen aan het verhogen van het ruimtelijk rendement?

Shana Debrock

Beleidsmedewerker beleidsinnovatie bij Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Departement Omgeving

bekijk video