E-learning platform
Betondiagnose en -herstel

In de praktijk: veel voorkomende problemen en oplossingen

Architect-expert Joost Beke gaat dieper in op het leren ‘lezen’ van de buitenschil van een bouwwerk met beton. De verschillende inspectieproeven en herstelmethodes worden met voorbeelden toegelicht. Aan de hand van verschillende cases worden de stappen uitgelegd die u als architect zelf kan nemen en op welke manier u zich kan laten begeleiden door een expert. Wie doet wat en hoe gaat dit in de praktijk?

Video toegevoegd op 5 juni 2020.

Joost Beke

architect-expert

Stel hier jouw vraag

Jouw e-mailadres:
Vraag voor:
Je vraag:
Paswoord:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.