E-learning platform

Betondiagnose en -herstel

Beton is een performant en duurzaam materiaal, en wordt veelzijdig gebruikt in de bouwpraktijk vanaf de 20ste eeuw. In veel bestaande gebouwen en constructies is echter schade opgetreden. Oorzaken van de schade zijn uiteenlopend maar algemeen is er in veel gebouwen nood aan onderhoud, herstelling en renovatie. Een betonherstelling bestaat in grote lijnen uit een opeenvolging van drie fasen: de beoordeling van de toestand (diagnose) van de betonconstructie, de selectie van de herstelmethode(n) en de uitvoering van de herstellingswerken. De kwaliteit en de duurzaamheid van de uiteindelijke herstelling hangen in grote mate af van de goede benadering en uitvoering van elk van deze drie fasen afzonderlijk, maar ook van hun onderlinge afstemming.

Deze infosessie reikt u als architect specifieke kennis en vaardigheden aan zodat u tijdig betonproblemen kan opmerken en verrassingen tijdens de werf kunnen worden voorkomen.
Wat houdt een betonschade in? Welke oorzaken zijn er? Hoe kan u als architect betonschade herkennen? Welke stappen moet u nemen? En in welke volgorde? Zijn er specialisten die u kan raadplegen? Welke onderzoeken dienen plaats te vinden? Hoe kan u een betondiagnose aanvragen? Hoe moet u een betonrapport lezen?

Infosessie in het kader van het project Duurzaam Betonherstel met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Betondiagnose en mogelijkheden voor herstel

Ir. Bram Dooms licht toe hoe u als architect best optreedt bij een opdracht met mogelijke betonschade. Wat kan u als architect reeds zelf doen alvorens een specialist te contacteren? Wat kunnen parameters zijn om betonschade te vermoeden? Welke verschillende vormen van schade bestaan er en hoe herken je ze? Hoe de oorzaken van schade identificeren? Hoe best de actuele toestand en dringendheid van de interventie inschatten? Welke verschillende certificatieniveaus hebben experten en wat betekenen ze? Welke proeven voor een basisinspectie bestaan er?

Ir. Bram Dooms

Adjunct labohoofd Betontechnologie

WTCB

bekijk video

In de praktijk: veel voorkomende problemen en oplossingen

Architect-expert Joost Beke gaat dieper in op het leren ‘lezen’ van de buitenschil van een bouwwerk met beton. De verschillende inspectieproeven en herstelmethodes worden met voorbeelden toegelicht. Aan de hand van verschillende cases worden de stappen uitgelegd die u als architect zelf kan nemen en op welke manier u zich kan laten begeleiden door een expert. Wie doet wat en hoe gaat dit in de praktijk?

Joost Beke

architect-expert

bekijk video