E-learning platform
Betondiagnose en -herstel

Betondiagnose en mogelijkheden voor herstel

Ir. Bram Dooms licht toe hoe u als architect best optreedt bij een opdracht met mogelijke betonschade. Wat kan u als architect reeds zelf doen alvorens een specialist te contacteren? Wat kunnen parameters zijn om betonschade te vermoeden? Welke verschillende vormen van schade bestaan er en hoe herken je ze? Hoe de oorzaken van schade identificeren? Hoe best de actuele toestand en dringendheid van de interventie inschatten? Welke verschillende certificatieniveaus hebben experten en wat betekenen ze? Welke proeven voor een basisinspectie bestaan er?

Video toegevoegd op 5 juni 2020.

Ir. Bram Dooms

Adjunct labohoofd Betontechnologie

WTCB

Stel hier jouw vraag

Jouw e-mailadres:
Vraag voor:
Je vraag:
Paswoord:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.