E-learning platform
Aan de slag als stagiair-architect!

Btw voor een stagiair-architect?

Je laptop, een restaurantbezoek of die nieuwe jeans: op veel van je aankopen betaal je btw. Vervolgens is het aan de producent of leverancier om die extra belasting door te storten aan de overheid. Rest de vraag: moet jij als stagiair-architect zélf btw aanrekenen?

Video toegevoegd op 4 september 2020.

Nathalie Put

Starterscoördinator

SBB

In samenwerking met:

terug naar overzicht

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.