E-learning platform
Afgestudeerd... En nu?

Word ik zelfstandig of loontrekkend?

Ga je meteen aan de slag als ambtenaar of bediende? Of wil je eerst een stage doen als zelfstandige? In deze video worden de verschillende statuten en de kenmerken voor je uitgelegd. 

Video toegevoegd op 4 september 2020.

Frederik Vandermeirsch

Klantenadviseur

Liantis

In samenwerking met:

terug naar overzicht

Meer over dit onderwerp

Disclaimer
Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus zijn puur informatief. Bij gebruik van deze oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzondering mag niets uit deze online aangeboden NAV-video’s (infosessies, Lerende Netwerken, projectbezoeken) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en NAV.